پیکر بندی استوریج های ( دستگاه ذخیره سازی اطلاعات) HPE MSA و بهترین روشها برای به کار گیری آنها در VMware vSphere (بخش چهارم)


بخش اول این مقاله را میتوانید از اینجا مطالعه کنید .

بخش دوم این مقاله را میتوانید از اینجا مطالعه کنید .

بخشسوم این مقاله را میتوانید از اینجا مطالعه کنید .

خطای پیکر عمومی

با استفاده از  LUN 0، محفظه ذخیره سازی HPE MSA برای vSphere  به صورت کانال فیبر ارائه شده است. این بدان معنی است که کیه ولوم های نگاشت شده به  خوشه ها یا میزبانان vSphere نباید از lun 0 استفاده کنند. نرم افزار SMU به صورت خودکار این روند را شناسایی نمی کند و برای هر نگاشت ایجاد شده، پیش فرض را LUN 0 در نظر می گیرد.

به عنوان مثال در تصویر قبلی، دو ولوم نگاشت شده به خوشه VMSA2018 ایجاد شدند که یکی Vol0001  به LUN 0 و Vol0002 به LUN 1 تخصیص داده شدند. از آنجا که  محفظه HPE MSA به صورت LUN 0 نماش داده شده است در نرم افزار مدیریت vCenter فقط Vol0002 دیده می شود.

 

 بهترین روش : استفاده از ویژگی های جدید نام مستعار و ایجاد نام کاربری برای هر HBA برای هر سرور vSphere و سپس اضافه کردن نام میزبان برای سرور توصیه می شود.

برای خوشه های ESX توصیه می شود یک گروه میزبان ایجاد کنید و ولوم های به اشتراک گذاری شده  را از طریق نگاشت گروه میزبان مدیریت کنید.

نگاشت ولوم HPE MSA SMU برای یک خوشه

نگاشت ولوم HPE MSA SMU برای یک خوشه

 

نکته: از نگاشت نشان داده شده در تصویر فوق می توان داد که ۴ سرور از طریق ۴ پورت روی ارایه به دو ولوم متصل شده است. هنگام بررسی پیکربندیاستوریج HPE MSA از طریق رابط CLI روی ارایه، نام مستعار متناسب با آنها دیده نمی شود. و فقط خود ولوم ها، WWN ها و کل ۱۶ کانکشن دیده می شود.

ارائه ذخیره سازی به ماشین های مجازی

درک معماری HPE MSA، ویژگی های خوشه vSphere و برنامه ها و کاربردهای مجازی سازی شده ، در هنگام طرح ریزی برای ایجاد ولوم های مجازی در محیط vSphere ضروری است. برای مثال، یک ماشین مجازی پایگاه داده عظیمی را فراهم می کند که توسط  کاربران مختلف قابل دستیابی هستند و می تواند توسط یک ولوم مجازی سرویس دهی شود. این ولوم مجازی هنگام تخصیص یافتن به یک مخزن ذخیره سازی با گروه دیسک ساخته شده از درایوهای RAID 6 SAS، ضمن تامین عملکرد و کارایی بالا، قابلیت تامین فضای ذخیره سازی با تحمل پذیری خطا برای کاربردهای پایگاه داده را نیز به وجود می آورد.

بخش بعدی بهترین کارها را در هنگام پیکر بندی HPE MSA و vSphere برای محیط مجازی vSphere  ارائه می کند.

نگاشت ولوم پیش فرض

هر ولومی که در vSphere ایجاد می شود دارای تنظمات پیش فرض دسترسی به میزبان است که با عنوان نگاشت پیش فرض شناخته می شود. نگاشت های پیش فرض به کلیه میزبانان مشخص شده در نگاشت اجازه اتصال با ورت میزبان کنترلر را می دهد تا بتوانند به ولوم دسترسی پیدا کنند. در حالت پیش فرض، جدول نگاشت به گونه ایی ایجاد می شود که کلیه میزبانان متصل به پورت های ویژه و خاص دارای مجوز دسترسی به ولوم باشند. مشخص کردن نگاشت های صریح میزبان در طول ایجاد نگاشت ولوم می تواند پدیداری ولوم را نسبت به پورت های خاص محدود کند.

مزیت استفاده از نگاشت پیش فرض آن است که کلیه میزبانان متصل شده می توانند ولوم را بدون هیچ گونه اقدام اضافی مدیر شناسایی و کشف کنند. عیب آن نیز آن است که کلیه میزبانان متصل می توانند ولوم را بدون هیچ گونه محدودیتی شناسایی کرده و به آن دسترسی پیدا کنند.

بهترین کار: صریحا ولوم های مجازی را به میزبانان VMware vSphere نگاشت دهید.و هنگام ایجاد ولوم هایی که نیازمند دسترسی های محدود هستند از نگاشت پیش فرض استفاده نکنید.

ULP و vSphere

برنامه هایی نظیر VMware vSphere به منظور برقراری ارتباط با آرایه های ذخیره سازی از AULA استفاده می کنند. AULA بر روی آرایه های ذخیره سازی، قابلیت چند مسیری را برای LUN مشابه به وجود می آورد و یکی از مسیرها را فعال و دیگری را غیر فعال می نامد. وضعیت مسیرها می تواند یا به صورت سفارشی توسط کاربر و یا به صورت برنامه ایی و از طریق ارایه تغییر کند.

VMware vSphere 5 قابلیت به کارگیری ALUA را دارد و این قابلیت به عنوان یکی از ویژگی های اصلی اضافه شده به معماری vSphere 5 است که به برنامه قابلیت های زیر را داده است:

  • قابلیت آنکه آیا سیستم ذخیره سازی توانایی پشتیبانی از ALUA را دارد –یعنی از ALUA برای بهینه سازی پردازش های I/O در کنترلر ها استفاده می کند.
  • شناسایی شکست LUN میان کنترلرها.

VSphere از مدهای ALUA زیر پشتیبانی می کند.

  • پشتیبانی نشده
  • ضمنی
  • صریح
  • پشتیبانی از هر دو روش ضمنی و صریح

علاوه بر آن، vSphere 5 قابلیت پشتیبانی از تمام انواع دسترسی ALUA ها را نیز دارد:

  • فعال بهینه سازی شده – مسیر به LUN از طریق کنترل کننده مدیریتی است.
  • آماده به کار – مسیر به LUN یک مسیر فعال نیست و قبل از توانایی انجام هر گونه فعالیت I/O باید فعال شود.
  • عدم در دسترس بودن – مسیر به LUN از طریق این کنترلر در دسترس نیست.
  • انتقال – LUN از هر نوعی که در بالا تعریف شده است، انتقال می یابد.

VMware vSphere 5 از تعادل بار Round robin و خط مشی های مسیری I/O ثابت و مسیرهایی که اخیرا بیشتر استفاده شده اند (MRU) پشتیبانی می کند. خط مشی ها مسیر MRU I/O و Round robin ، خط مشی های آگاه از ALUA هستند. بدین معنی که هر دو تکنیک تعادل بار ذکر شده ابتدا درخواست های I/O ارائه شده به LUN را با استفاده از مسیر منتهی به کنترلر مدیریتی زمان بندی می کنند. برای دیدن جزییات بیشتر به ملاحضات چند مسیری برای vSphere رجوع کنید.

 

ملاحضات چند مسیری برای vSphere

برای حفظ یک ارتباط ثابت بین میزبان vSphere و ذخیره سازی ، نرم افزار ESX از چند مسیری پشتیبانی می کند. برای استفاده از این ویژگی، میزبان ESX نیاز به چند آداپتور FC، iSCSI یا SAS دارد و لازم است تا ولوم های مجازی  HPE MSA به این آداپتورها نگاشت شوند. این کار به راحتی می تواند با ایجاد یک میزبان به عنوان مشخص شده در بخش قبلی و ارتباط نام های جهانی  (WWNs)  رابط های چندگانه (پورت HBA ) در سرور میزبان به این شی جدید میزبان ، بر روی ذخیره سازی HPE MSAانجام شود. هنگام نگاشت ولوم مجازی  به شی میزبان در SMU، تمام نگاشت های مسیر به طور خودکار برای پشتیبانی از مسیر چندگانه به میزبان ایجاد می شوند. برای انجام این کار در CLI، باید یک ورودی برای هر مسیر ایجاد شود یا از گروه های میزبان / میزبان با ارزش   استفاده شود.

همانطور که در بخش قبلی توصیه شد، استوریج HPE MSA را برای استفاده یک گروه دیسک با هدف استفاده شدتن توسط یک خوشه vSphere پیکر بندی کنید و هنگام نگاشت ولوم های مجازی از شیء خوشه استفاده کنید. همچنین به منظور به دست اوردن بهترین کارایی و تعادل بار بر روی استوریج HPE MSA از خط مشی Round Robin” به عنوان مسیر انتخابی ترجیح داده شده (PSP) استفاده کنید.

در حالت عادی سیستم های VMware ESX در هر زمان از یک مسیر برای ارتباط میان میزبان و ولوم استفاده می کنند. این خط مشی مسیر MRU نامیده می شود. اگر مسیر مورد استفاده توسط VMware ESX با مشکل مواجه شود، سرور مسیر دیگری را از میان مسیرهای موجود انتخاب می کند. پروسه شناسایی شکست مسیر و جایگزین نمودن مسیر جدید با استفاهد از نرم افزار MPI، VMware Native
Multipathing (NMP) و HPE MSA firmware انجام می شود.

در vSphere 6.x  نوع ارایه استوریج پیش فرض برای HPE MSA، VMW_SATP_ALUA است. در این روشخط مشی انتخاب مسیر استفاده از مسیری اخیرا بیشتر استفاده شده است می باشد (VMW_PSP_MRU ) . این روش اولین مسیرهایی که در هنگام بالا آمدن سیستم کشف شده اند را استفاده می کند و در صورتی که با مشکلی مواجه شوند مسیرهای دیگری را جایگزین آنها می کند.

بهترین تمرین: پیشنهاد HPE برای به دست آوردن کارایی بهینه در استوریج HPE MSA تنظیم خط مشی PSP

به Round Robin برای کل میزبانان vSphere با مسیرهای چندگانه منتهی به استوریج HPE MSA است. این کار سبب دربرگرفتن تمام میزبانان ESX یی خواهد شد که بیش از یک کانکشن به SAN دارند و SAN فابریک در معرض کانکشن های متصل به تمام میزبانان قرار دارد.

علی رغم آنکه خط مشی های انتخاب مسیر می تواند به طورق مختلف بازبینی و اصلاح شود، تصویر زیر، متد vCenter را برای نمایش و پیکر بندی خط مشی انتخاب مسیر را نشان می دهد. از آنجایی که این خط مشی برای میزبان ESX ویژه محسوب می شود، هر ولومی که بر روی هر میزبان ESX از چند مسیری پشتیبانی کند باید در خط مشی Round Robin تغییر داده شود. برای دیدن جزییات بیشتر چند مسیری در مورد نسخه قبلی vSphere به ضمیمه E مراجعه کنید.

نمایی از چند مسیری ولوم vCenter مربوط به VMware

نمایی از چند مسیری ولوم vCenter مربوط به VMware

 

همانطور که در زیر نشان داده شده است با انتخاب زبانه Connectivity و Multipath برای ولوم ذخیره سازی در یک خوشه ذخیره سازی، می توانید تنظیمات خط مشی انتخاب مسیر را به Round Robin  تغییر دهید. این کار اجازه می دهد که درخواست ها از تمام مسیرهای موجود در HPE MSA Storage Array استفاده کنند.

 

نمایی از خط مشی چند مسیری ولوم vCenter مربوط به VMware

نمایی از خط مشی چند مسیری ولوم vCenter مربوط به VMware

 

ملاحضات HPE MSA و بهترین کارها برای vCenter

خوشه های  Datastore

یکی از ویژگی هایی که مدیریت ذخیره سازی را در vCenter ساده می کند، خوشه های  Datastoreاست. ایجاد خوشه Datastore  برای ولوم های مجازی  HPE MSA  اجازه می دهد تا عملیات های خودکار ماشینی زیادی از vCenter برای کمک به توازن و ذخیره سازی بار دردسترس قرار گیرند.   برای مثال، هنگام ایجاد یک VM، ایجاد ذخیره سازی اولیه بین حجم های خوشه ی datastore توازن ایجاد می کند.

مزیت دیگر این گونه خوشه ها آن است که در حین ایجاد دیتا استور، نرم افزار vCenter تنها آن دسته از حجم هایی  را نشان می دهد که برای همه دستگاه های مرتبط با خوشه Datastore قابل مشاهده هستند. این امر روشی ساده برای تایید نگاشت در MSA و پیکر بندی درست آن است.

بهترین کار: در ابزارهای مدیریت vCenter از پیکربندی خوشه datastore برای کمک به ایجاد VMFS توزیع  شده برای VM ها یی استفاده کنید که به تازگی به دیتا سنتر اضافه شده اند.

 

نمایی از خوشه دیتا استور VMware vCenter

نمایی از خوشه دیتا استور VMware vCenter

زمان بند توزیع شده منابع

خوشه های Datastore  موجود در VMware vCenter ویژگی به نام  زمان بند توزیع شده منابع استوریج  (SDRS) را با تعادل بار I/ O ارائه می کند. هدف این ویژگی به وجود آوردن  تعادل و توزیع نیازهای ذخیره سازی VM در LUN های مبتنی بر دیسک فیزیکی سنتی است.

از آنجا که کنترلر ارایه استوریج MSA و ولوم های مجازی مزایای DRS و  تامین تعادل پویای بار I/O را تامین می کنند، تعادل بار I/O و DRS مربوط به VMware تا زمانی که کلیه میزبانان موجود در خوشه نگاشت های مربوط به ولوم MSA مشابهی را به اشتراک بگذارند، نیاز نخواهد بود.

 بهترین تمرین: در ابزارهای مدیریت vCenter، تعادل بار I/O و DRS را بر روی خوشه های ذخیره سازی داده که تنها براساس ولوم های مجازی MSA هستند را فعال نکنید.

ایجاد خوشه دیتا استور در VMware vCente

ایجاد خوشه دیتا استور در VMware vCente

 

نمایی از پیکر بندی DRS استوریج در VMware vCenter

نمایی از پیکر بندی DRS استوریج در VMware vCenter

 


بخشپنجم این مقاله را میتوانید از اینجا مطالعه کنید .

صادق قنبریمشاهده نوشته ها

ممنونم از مستر اچ پی دیدن میکنید . در کنار کار دیتاسنتری و زیر ساخت های سخت افزاری علاقه ی بسیاری به وبلاگ نویسی و فروش دارم. و با شما برای کمک به شما همراهتون خواهم بود.سرور های اچ پی تخصص ماست،بعد ۵ سال کار تخصصی شبکه، سرور، استوریج ،ماکروسافت و سیسکو، دیگه تصمیم رو به موندن تو حوزه ی سرور و استوریج و دیتاسنتر گرفتم و تمام تلاشم رو برای داشتن دنیایی پویا تر و فعال تر خواهم کرد.و با شما برای کمک به شما همراهتون خواهم بود.هر وقت خواستید با من تماس بگیرید۹۱۹۵۱۸۰۵۱۴

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه اصلیدرباره ماپروژه هاتماس با ما