سرور hp proliant dl380g7

جلسه 14-VCP

Snapshots    یک عکس از وضعیت موجود در ماشین میگیرم و هر وقت خواستم میتوانیم به این حالت موجود بگیریم ... ادامه مطلب