ماشين هاي اداريHP

جلسه ۱۴-VCP

Snapshots    یک عکس از وضعیت موجود در ماشین میگیرم و هر وقت خواستم میتوانیم به این حالت موجود بگیریم ... ادامه مطلب
صفحه اصلیدرباره ماپروژه هاتماس با ما