نمایندگیhp

پیکر بندی استوریج های ( دستگاه ذخیره سازی اطلاعات) HPE MSA و بهترین روشها برای به کار گیری آنها در VMware vSphere (بخش ششم)

بخش اول این مقاله را میتوانید از اینجا مطالعه کنید . بخش دوم این مقاله را میتوانید از اینجا مطالعه کنید . بخشسوم این مقاله را میتوانید از اینجا مطالعه کنید ... ادامه مطلب