سرور های اچ پی نمایندگی ایران

Direct-Attached Storage

در این مقاله می‌خوانید: DAS) Direct-Attached Storage ● ): ابزار ذخیره‌سازی به صورت مستقیم به سرور متصل می‌شود. Fibre Channel: ... ادامه مطلب